کلیدواژه‌ها = توسعة پایدار
واکاوی و تحلیل شبکه مضامین حوزه ‏های دانشی مدیریت پروژه ‏های گردشگری با رویکرد توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22034/jtd.2021.309375.2479

هومان تامپی؛ حمید ضرغام بروجنی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ سیدمجتبی محمودزاده


عوامل مؤثر در مدیریت امنیت در اقامتگاه‌های بوم‌گردی

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 321-332

10.22034/jtd.2021.285499.2341

حمید هاشمی؛ محمود ضیائی؛ وجه الله قربانی زاده؛ محمود جمعه پور