کلیدواژه‌ها = ایران
تدوین مدل پارادایمیک توسعه پایدار گردشگری جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.22034/jtd.2023.366264.2680

مریم صداقت؛ محمود ضیایی


شناسایی راهکارهای عملیاتی کاربرد فنّاوری بلاکچین در رونق گردشگری ایران

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 277-294

10.22034/jtd.2022.324849.2551

فائزه سیدباقری؛ ندا ترابی فارسانی؛ رسول صادقی


بررسی توسعۀ صنعت گردشگری ایران با تأکید بر کارایی این صنعت

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 211-224

10.22034/jtd.2021.252734.2151

مریم اسدپورکردی؛ حمید امیرنژاد؛ سید هادی ناصری اوجاکی؛ سمیه شیرزادی لسکوکلایه


طراحی الگوی گردشگری هوشمند در صنعت ورزش با رویکرد داده‌بنیاد

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 167-180

10.22034/jtd.2020.230183.2030

عظیم صلاحی کجور؛ سید محمد حسین رضوی؛ سعید امیرنژاد؛ نصرالله محمدی؛ محمد جواد تقی پوریان


چالش های بین المللی سازی کسب و کارهای گردشگری کشاورزی در ایران

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 113-130

10.22034/jtd.2019.200282.1814

عمران حیدری؛ داود ثمری؛ مرتضی موسی خانی؛ بهار بیشمی