کلیدواژه‌ها = شهر تهران
اثرسنجی غذاهای بومی در توسعهٔ گردشگری خوراک در رستوران‌های سنتی شهر تهران

دوره 12، شماره 3، مهر 1402، صفحه 133-154

10.22034/jtd.2023.376552.2709

لیلا شاهرخی یگانه؛ سید حجت موسوی؛ صدیقه کیانی سلمی


ارائه الگوی مدیریت راهبردی فضایی گردشگری میراث شهری (مطالعه موردی: کلانشهر تهران)

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 73-90

10.22034/jtd.2020.213222.1919

حمید قربانی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ سید سعید هاشمی؛ شمس السادات زاهدی