کلیدواژه‌ها = نگرش
تعداد مقالات: 4
2. بررسی قصد کارآفرینی اجتماعی دانشجویان در صنعت گردشگری با تاکید بر نقش آموزشی دانشگاه‌ها

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 173-187

فرشید کریمی حصاری؛ علیرضا روستا؛ سعید مرادی


3. نقش ارزش ها و نگرش های گردشگران در پاسخ های شناختی و رفتاری آنان در انتخاب وب سایت های خدمات گردشگری

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 147-164

میرپوریا نقی پور؛ فرشته منصوری مؤید؛ اسداله کردناییج