کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوا
بررسی تحلیلی سند راهبردی توسعه گردشگری : تطبیق با اسناد بالادستی و نظرات خبرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.22034/jtd.2022.302645.2437

شهاب طلایی شکری؛ سعید شفیعا


تأثیر ارتقای مؤلفه‏ های شهر شاد در توسعۀ گردشگری شهر یزد

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 87-104

10.22034/jtd.2021.246990.2125

پریوش اورکی؛ محمدرضا رضائی؛ محمد مبارکی


شناسایی ابعاد و مولفه‌های رفتار شهروندی سازمانی در صنعت گردشگری

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 109-133

10.22034/jtd.2020.110408

هادی فهیم زاده؛ محمودرضا اسماعیلی؛ حچت وحدتی؛ رضا سبهوند