کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوا
رهیافت‏های توسعۀ اکوتوریسم روستایی در روستای مهرنجان شهرستان نورآباد ممسنی، استان فارس: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/jtd.2023.391238.2755

امیررضا خاوریان گرمسیر؛ مهدی میرزادۀ کوهشاهی؛ منا رستمی


تأثیر ارتقای مؤلفه‏ های شهر شاد در توسعۀ گردشگری شهر یزد

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 87-104

10.22034/jtd.2021.246990.2125

پریوش اورکی؛ محمدرضا رضائی؛ محمد مبارکی


شناسایی ابعاد و مولفه‌های رفتار شهروندی سازمانی در صنعت گردشگری

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 109-133

10.22034/jtd.2020.110408

هادی فهیم زاده؛ محمودرضا اسماعیلی؛ حچت وحدتی؛ رضا سبهوند