کلیدواژه‌ها = وفاداری گردشگر
پیشایندها و پیامدهای شیفتگی گردشگر

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 123-140

10.22034/jtd.2021.302744.2439

ساغر فرهنگی طاهری؛ صمد عالی؛ مرتضی محمودزاده؛ حسین بیورانی


تاثیر ارزش ویژه برند گردشگری بر وفاداری گردشگران موزه (مورد مطالعه: موزه ملی ایران)

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 190-207

10.22034/jtd.2020.110406

پرویز آقایی؛ لطفعلی کوزه گر کالجی؛ حیدر محمدی