کلیدواژه‌ها = هتل
محک زنی و رتبه‌بندی سه گروه هتل‌ ایران بر مبنای مهارت‌های ارتباطی-احساسی کارکنان

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 59-77

10.22034/jtd.2018.69461

محمد شریفی تهرانی؛ علی صنایعی؛ حسین رضایی؛ علی کاظمی


بومی سازی شاخص های مدیریت کارآفرینی پایدار گردشگری در هتل های ایران

دوره 5، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 26-44

10.22034/jtd.2020.110378

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری؛ افسانه پورجم علویجه