نویسنده = خدایاری، عباس
تعیین مؤلفه‌های الگوی توسعۀ پایدار گردشگری کوهستان در ایران

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 91-106

10.22034/jtd.2022.326601.2558

محسن مختاریان پور زواره؛ عباس خدایاری؛ مهدی کهندل