نویسنده = بانوئی، علی اصغر
آثار اقتصادی و اجتماعی شیوع ویروس کرونا بر صادرات صنعت گردشگری ایران مبتنی بر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

10.22034/jtd.2023.320314.2537

پریسا پریسا؛ علی اصغر بانوئی؛ مسعود قربانی ندرآبادی