نویسنده = امینی فر، آیدا
استارت‌آپ‌های گردشگری در ایران: عوامل موفقیت و شکست

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 315-331

10.22034/jtd.2021.302135.2431

آیدا امینی فر؛ فاطمه یاوری گهر؛ مهدی کروبی