نویسنده = پیمان غفاری اشتیانی
طراحی الگوی تاب‌آوری در صنعت گردشگری براثر بیماری کووید 19

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 131-144

10.22034/jtd.2021.279504.2312

مریم غیاث آبادی فراهانی؛ پیمان غفاری اشتیانی؛ هومن شبابی؛ شهربانو قلی پور فریدونی