نویسنده = حسین زاده نصرتی، نسیم
نقش گردشگری مسئولانه در پایداری مقصد گردشگری در هتل‏‌ها و آژانس‏‌های مسافرتی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 177-190

10.22034/jtd.2021.270914.2256

نسیم حسین زاده نصرتی؛ کریم اسگندری؛ حسین نازکتبار