نویسنده = رهنورد، فرج اله
رقابت‌پذیری گردشگری شهرهای ایران در پرتو مدیریت مقصد

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 79-98

10.22034/jtd.2021.274046.2278

حامد خان‌زاده؛ فرج اله رهنورد؛ ناصر بامداد؛ سیدمجتبی محمودزاده