نویسنده = کاظمیان شیروان، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر برند گردشگری شهر یزد در ایجاد رضایت و وفاداری گردشگران داخلی (مطالعه موردی: شهر یزد)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 23-37

مهدی کروبی؛ غلامرضا کاظمیان شیروان؛ فائزه حاجی گل