نویسنده = عسکری فر، کاظم
ترسیم نقشۀ دانش گردشگری پایدار ـ مسئولانه: تحلیل شبکۀ همکاری و هم‏‌تألیفی با رویکرد علم‏‌سنجی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 159-176

10.22034/jtd.2021.263140.2216

سحر سادات محمدی؛ عباس عباسی؛ حبیب الله رعنایی کردشولی؛ کاظم عسکری فر