نویسنده = سعیدی رضوانی، نوید
تعداد مقالات: 1
1. الگوی گردشگری خلاق مبتنی بر رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا با تاکید بر ایده شهرخلاق مطالعه موردی: بافت تاریخی شهرخلاق سنندج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

سعید اردلان؛ کرامت الله زیاری؛ نوید سعیدی رضوانی؛ کیومرث حبیبی