نویسنده = کاظمی گوران آباد، سمیه
ارزیابی و رتبه‏‌بندی استان‏‌های کشور برای گردشگری پرندگان در مقصدهای تالابی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 313-335

10.22034/jtd.2021.230102.2123

سمیه کاظمی گوران آباد؛ محمدرضا رضوانی؛ علیرضا دربان آستانه