نویسنده = جعفری، عزیزاله
طراحی الگوی ارزیابی توانمندی فنّاورانه در صنعت هتل‌داری مطالعة موردی هتل‌های زنجیره‌ای پارسیان تهران

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 249-266

10.22034/jtd.2020.230022.2029

شمس السادات زاهدی؛ محمد مسعود مجیدی فر؛ عزیزاله جعفری؛ سید سعید هاشمی


ایجاد اشتغال صنعت گردشگری با رویکرد پویایی سیستم‌ها

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 153-172

10.22034/jtd.2020.216474.1944

عزیزاله جعفری؛ زهرا نادعلی پور؛ زهرا حیدری فر؛ محسن باقری