نویسنده = دهقانی زاده، قاسم
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی راهنمایان تور از دیدگاه گردشگران خارجی در استان یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1399

قاسم دهقانی زاده؛ سلاله شهوازیان