نویسنده = روستا، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قصد کارآفرینی اجتماعی دانشجویان در صنعت گردشگری با تاکید بر نقش آموزشی دانشگاه‌ها

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 173-187

فرشید کریمی حصاری؛ علیرضا روستا؛ سعید مرادی