نویسنده = سیادتان، محمد
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار در گردشگری سلامت سالمندی استان یزد با استفاده از رویکرد نگاشت‌شناختی فازی

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 213-224

10.22034/jtd.2020.236443.2061

مهدیه زحمتکش سردوراهی؛ مهدی باصولی؛ محمد سیادتان؛ آرام آردیان؛ لیلا اویسی


تحلیل نقش بازاریابی در برند صنعت هتل‌داری با رویکرد ترکیبی نگاشت‌‌شناختی فازی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 55-66

10.22034/jtd.2020.224752.2007

مهدیه زحمتکش سردوراهی؛ یاسمین برومندزاد؛ جواد غریب زاده؛ محمد سیادتان؛ آرام آردیان