نویسنده = عطارروشن، سینا
تعداد مقالات: 1
1. ارزش‌گذاری اقتصادی و برآورد تمایل به پرداخت دهکده تفریحی و توریستی باغستان کرج با رویکرد ارزش گذاری مشروط (CVM)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 39-48

سینا عطارروشن؛ رمضانعلی پوررستمی؛ عباس زارع؛ سیامک کاتبی فر