نویسنده = فعال جلالی، امین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل مسئولیت‌پذیری اجتماعی صاحبان اقامتگاه‌های بوم‌گردی مطالعه موردی: خراسان رضوی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 231-248

حمدالله سجاسی قیداری؛ حمید شایان؛ امین فعال جلالی