نویسنده = رضاییان، علی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل سیستمی توسعه گردشگری ایران مبتنی بر بازارهای همسایه و ارائه مدل

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-20

سیدجلیل لاجوردی؛ علی رضاییان؛ حمید رضا فرتوک زاده؛ شهاب طلایی شکری