نویسنده = اسدیان اردکانی، فائزه
ارائه الگوی بهینه زنجیره ارزش گردشگری استان یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

10.22034/jtd.2023.385865.2742

علی دلشاد؛ فائزه اسدیان اردکانی