نویسنده = طاهرپور، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی ساختاری- تفسیری عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مذهبی در ایران با رویکرد آینده پژوهی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 285-296

مجید اکبری؛ فاطمه طاهرپور؛ وحید بوستان احمدی؛ عاطفه فولادی