نویسنده = سخدری، کمال
تعداد مقالات: 1
1. سنتز پژوهی در مطالعات مدل برند سازی کارآفرینانه بین المللی صنعت گردشگری سلامت

دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 51-66

بهرام ستاری؛ بابک ضیاء؛ کمال سخدری؛ سید رسول حسینی