نویسنده = حقیقی نسب، منیژه
تعداد مقالات: 1
1. شناسائی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت روابط برخط با گردشگران در شرایط عدم قطعیت

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 152-172

منیژه حقیقی نسب؛ آسیه ناظمی؛ فاطمه صابریان