نویسنده = ضرغام بروجنی، حمید
اثرات توسعه گردشگری ورودی بر تولید و اشتغال بخش های اقتصادی: رهیافت تحلیل مسیر ساختاری

دوره 8، شماره 4، دی 1398، صفحه 38-58

10.22034/jtd.2019.185917.1738

محمدرضا فرزین؛ نیلوفر عباس پور؛ یکتا اشرفی؛ حمید ضرغام بروجنی