نویسنده = اسدالله کردنائیج
الگوی نقش‌آفرینی سازمان صداوسیما در توسعۀ گردشگری داخلی

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 189-206

10.22034/jtd.2021.293002.2382

فاطمه حاج محمد؛ اسدالله کردنائیج؛ محمد میره ای؛ حمیدرضا یزدانی