نویسنده = عبدالرحیمی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی شکاف‌های کیفیت خدمات گردشگری پزشکی با رویکرد فازی (مطالعه‌ موردی: شهر اردبیل)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 91-106

باقر عسگرنژاد نوری؛ ولی نعمتی؛ سمیه صائب نیا؛ زهرا عبدالرحیمی