نویسنده = غلامحیدر ابراهیمبای سلامی
تعداد مقالات: 1
1. لجن درمانی با رویکرد قابلیت سنجی توسعه گردشگری سلامت (مطالعه موردی شهرستان گلوگاه در سواحل دریای مازندران)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 187-211

10.22034/jtd.2019.195572.1787

غلامحیدر ابراهیمبای سلامی؛ مهدی سقایی؛ محبوبه سادات فاطمی