نویسنده = ابراهیمبای سلامی، غلامحیدر
تحقیقات گردشگری سلامت در پایگاه پابمد:گذشته ،حال، آینده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.22034/jtd.2022.347405.2629

فاطمه حاجیان؛ غلامحیدر ابراهیمبای سلامی؛ علی بدیع‌زاده


بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری در رفتار سازمانی کارکنان هتل مطالعۀ موردی کارکنان هتل پنج‌ستارۀ همای تهران

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 191-209

10.22034/jtd.2022.314495.2505

غلامحیدر ابراهیمبای سلامی؛ مهرناز شفیعیان؛ طیبه شعبان زاده بلالمی