نویسنده = قاسمی وسمه جانی، ابوطالب
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی جاذبه های گردشگری غذا مطالعه موردی استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1399

ابوطالب قاسمی وسمه جانی؛ اصغر طهماسبی؛ یوسف فیروزیان اصل