نویسنده = مصباحی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر رفتار نوآورانه بر عملکرد سازمانی با تبیین نقش سرمایه فکری، فرصت طلبی و مزیت رقابتی در صنعت هتلداری

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 263-278

مهدی دهقانی سلطانی؛ مریم مصباحی؛ فاطمه عاقلی گوکی