نویسنده = سهرابی، بهمن
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر کیفیت خدمات بر قصد بازدید مجدد گردشگران پزشکی: ملاحظه نقش میانجی تصویر مقصد و اعتماد به مقصد

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 279-292

بهمن سهرابی؛ نیما سلطانی نژاد؛ علی عابدینی؛ مرضیه مختاری پویا