نویسنده = سلطانی نژاد، نیما
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر کیفیت خدمات بر قصد بازدید مجدد گردشگران پزشکی: ملاحظه نقش میانجی تصویر مقصد و اعتماد به مقصد

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 279-292

بهمن سهرابی؛ نیما سلطانی نژاد؛ علی عابدینی؛ مرضیه مختاری پویا


2. روند جهانی پژوهش در حوزه کانال های توزیع گردشگری: یک تحلیل کتاب سنجی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 59-81

نیما سلطانی نژاد؛ حمیدرضا ایرانی؛ مرتضی سلطانی؛ حمیدرضا یزدانی