نویسنده = دل افروز، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. برندسازی مقصد گردشگری با تأکید بر شناسایی ابعاد شخصیت برند مقصد برای استان گیلان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 219-234

محمدرضا تقی زاده جورشری؛ نرگس دل افروز؛ محمود شبگو منصف؛ سعید باقرسلیمی