نویسنده = تقی زاده جورشری، محمدرضا
برندسازی مقصد گردشگری با تأکید بر شناسایی ابعاد شخصیت برند مقصد برای استان گیلان

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 219-234

10.22034/jtd.2019.163650.1594

محمدرضا تقی زاده جورشری؛ نرگس دل افروز؛ محمود شبگو منصف؛ سعید باقرسلیمی