نویسنده = نمامیان، فرشید
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی شبکه های اجتماعی در رفتار گردشگران با رویکرد ساختاری-تفسیری

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 165-183

رضا مینایی؛ فرشید نمامیان؛ فخرالدین معروفی؛ علیرضا مرادی