نویسنده = نیکنام، کامبیز
طراحی و تبیین مدل مدیریت توسعه گردشگری ورزشی در آذربایجان شرقی

دوره 8، شماره 4، دی 1398، صفحه 99-125

10.22034/jtd.2019.196419.1793

کامبیز نیکنام؛ عبدالحمید احمدی؛ حبیب هنری؛ مهرداد محرم زاده