نویسنده = حمیدرضا فتاحی
تحلیل مسیر از نوآوری بازاریابی تا ارزش ویژه برند در صنعت رستوران

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 120-139

10.22034/jtd.2018.141119.1459

علیرضا امینی؛ پیمان دولتشاه؛ حمیدرضا فتاحی؛ مژگان دانش