نویسنده = نمامیان، فرشید
تعداد مقالات: 2
1. طراحی و تدوین مدل عشق به برند مقصد در صنعت گردشگری کشور (مورد مطالعه: استان گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1399

فرشید نمامیان؛ محمدحسین رحمتی


2. تبیین الگوی توجه بصری در رفتار خرید تکانشگری مشتریان صنعت گردشگری با روش فراترکیب

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 199-214

سجاد فرخی؛ فرشید نمامیان؛ علی اصغری صارم؛ تحفه قبادی