نویسنده = سید سعید هاشمی
طراحی الگوی مطلوب برندسازی در اقامتگاه های بوم گردی (مورد مطالعه:استان گلستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1402

10.22034/jtd.2023.385120.2741

محمدعلی فیاضی؛ سید سعید هاشمی؛ منوچهر جهانیان؛ پروانه پرچگانی