نویسنده = نسیمی، محمد علی
طراحی الگوی تجاری سازی فناوری اطلاعات در کسب‌وکارهای گردشگری آنلاین با رویکرد کیفی و کمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22034/jtd.2023.368182.2691

حامد خاتمی نژاد؛ محمد علی نسیمی؛ بهزاد فرخ سرشت