نویسنده = خلیل کلانتری
طراحی الگوی توسعۀ پایدار گردشگری کشاورزی مبتنی بر مؤلفه‌های سازمانی مورد مطالعه: استان‌های حاشیۀ دریای خزر

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 159-173

10.22034/jtd.2020.208030.1874

مریم محمودی؛ محمد چیذری؛ خلیل کلانتری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری


تحلیل چالش‌ها و نقش‏ سازمان‌های غیر‌دولتی در توسعۀ بوم‌گردی در مناطق روستایی

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 201-2014

10.22034/jtd.2020.232105.2039

فاطمه ابراهیمی فینی؛ حجت ورمزیاری؛ خلیل کلانتری


تبیین همبستگی فضایی خدمات عمومی و گردشگری شهری مشهد

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 130-148

10.22034/jtd.2018.69465

محمد جواد جمشیدی؛ ناصر برک پور؛ خلیل کلانتری