نویسنده = ملکی مین باش رزگاه، مرتضی
تعداد مقالات: 2
1. تاب آوری در برابر اطلاعات منفی: واکاوی عوامل مؤثر بر هویت یابی مشتری با برند در صنعت هتلداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1400

مرتضی ملکی مین باش؛ داود فیض؛ هوشمند باقری قره بلاغ


2. تأملی بر مدیریت منابع انسانی سبز: نقش تعدیلگری نوجویی بازاریابی در رابطۀ بین درگیری کارکنان با مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت هتلداری

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 235-248

عباسعلی رستگار؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ هوشمند باقری قره بلاغ؛ اقبال جباری