نویسنده = جمشیدی، محمد جواد
تبیین همبستگی فضایی خدمات عمومی و گردشگری شهری مشهد

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 130-148

10.22034/jtd.2018.69465

محمد جواد جمشیدی؛ ناصر برک پور؛ خلیل کلانتری