نویسنده = یزدانی، حمیدرضا
ارائهٔ مدل برندسازی آژانس‌های اینترنتی خدمات گردشگری در شبکه‌های اجتماعی

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 87-103

10.22034/jtd.2022.353938.2644

رضوان چوبندیان؛ امیر خانلری؛ حمید رضا یزدانی؛ احسان عابدی


الگوی نقش‌آفرینی سازمان صداوسیما در توسعۀ گردشگری داخلی

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 189-206

10.22034/jtd.2021.293002.2382

فاطمه حاج محمد؛ اسدالله کردنائیج؛ محمد میره ای؛ حمیدرضا یزدانی


مرور نظام‌مند روند جهانی پژوهش در حوزۀ هم‏آفرینی در گردشگری

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-16

10.22034/jtd.2020.224282.1999

فاطمه محمدی؛ حمید رضا یزدانی؛ مونا جامی پور؛ مرتضی سلطانی


شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موفقیت پایگاه اینترنتی جاباما

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 67-78

10.22034/jtd.2019.147303.1497

حسین خنیفر؛ بنفشه خلیلی پور؛ محمد غفاری؛ حمیدرضا یزدانی


شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر سردرگمی خریداران در وب‌سایت‌های گردشگری

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 231-249

10.22034/jtd.2018.118523.1335

سمیه صمدی؛ حمیدرضا ایرانی؛ حمیدرضا یزدانی