نویسنده = بذرافشان، مرتضی
مدل کیفی عوامل موثر بر تبدیل شهرهای یادگیرنده به مقصدهای گردشگری یادگیرنده (مطالعه موردی شهر یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

10.22034/jtd.2023.388177.2750

مرتضی بذرافشان؛ حمید ضرغام بروجنی؛ مهدی کروبی